Onze Club

De Oldtimer & Veteran Autoclub Tienen (OVAT) werd in 1986 opgericht te Kumtich door vier oldtimer fanaten.
OVAT is een vereniging die openstaat voor alle mensen met belangstelling voor oldtimers en classic cars, van welk merk ook.
Onze doelstelling is liefhebbers van oude voertuigen samen te brengen in een vriendschappelijke en gemoedelijke sfeer.
Daartoe worden er door eigen leden jaarlijks ca. 12 evenementen georganiseerd.
OVAT is tevens aangesloten bij de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen. (B.F.O.V.)

CLUBBESTUUR

Voorzitter, penningmeester & secretariaat, ledenwerving, aanspreekpunt BFOV & club-werking, hoofdredacteur clubmagazine & P.R. : Miel NATENS, Tienen

Ondervoorzitter & technisch adviseur, Coördinatie & aanspreekpunt driving events : Willy DIELS, Rijkel

Webmaster & aanspreekpunt clubwerking : Kris VANDERMEULEN, Linter (Orsmaal)

Aanspreekpunt rand- & social events, logistieke ondersteuning : Tim TUTTENEL

ADRES SECRETARIAAT

O.V.A.T. c/o. Miel NATENS
Donystraat 54
3300 TIENEN

Tel : 016/81.71.76 (tussen 19 en 22 uur)
Email : info@ovat.be
Rekeningnummer : PARIBAS-FORTIS BE14-0011-6680-1983

ACTIVITEITEN

 • Toeristische rondritten (dag en ½ dag)
 • Jaarlijks Clubdiner met randanimatie, quiz, films, beeldmateriaal …
 • Barbecue
 • Weekendreis naar het buitenland
 • Algemene ledenvergadering en praatavonden
 • Groepsdeelname aan verschillende nationale evenementen
 • Driemaandelijks clubmagazine “OVAT TIJDINGHEN”

DIENSTEN (door de club aangeboden)

 • The Classic Car Insurance (verzekering) i.s.m. de B.F.O.V.
 • The Classic Assistance (pechverhelping) i.s.m. de B.F.O.V.
 • Raadgevingen i.v.m. aan- en verkoop van oldtimers
 • Raadgevingen i.v.m. restauratie, onderhoud en aankoop onderdelen
 • Algemene informatie en documentatie i.v.m. oldtimers

VARIA

Alhoewel OVAT oorspronkelijk slechts een club van ca. 50 leden was met regionaal karakter, zijn in de loop der jaren ook liefhebbers toegetreden uit het Brusselse, de provincies Limburg en Luik, enz.

Het aantal leden groeit gestadig en ligt momenteel meer dan 200. Naast hetgeen vooraf gaat zijn verschillende leden actief (of geweest) met regularity rally en/of circuit rijden, verzamelen van miniatuurauto’s en autodocumentatie. Meerdere leden kunnen met raad en daad bijstand verlenen bij onderhoudswerkzaamheden, herstellingen en restauraties, of nog het zoeken naar een passend onderdeel voor uw wagen.

LIDGELD : € 42,50 per jaar.

Meer info gewenst …

indien u nog vragen heeft over onze club kan u dit formulier invullen